Stockholm Vatten och
Avfalls IF

Kontakt: Roger Johansson
Tel. 08-522 138 17

SVOA IF är en ideell förening för anställda inom Stockholm Vatten och
Avfall.


TK IF

Kontakt: Mats Johansson
tel 08-508 266 90

Exploateringskontoret och Trafikkontoret bildade tillsammans TK IF och alla anställda (heltid) vid dessa kontor, ges automatiskt medlemskap i föreningen.


Schackklubben

Föreningen är nerlagd

Schackklubben upphörde sin verksamhet 2016


STAR

Kontakt: Ruben Aranda
Tel. 08-508 42 010

STAR är en ideell förening för idrott, motion, hälsa och kultur.


SPARK

Kontakt: Sif Gaye
tel 08-772 96 31

SPARK är till för alla anställda inom Stockholm Stads Parkerings AB


Stockholmshems IF

Kontakt: Marie Nogén
Tel. 08-508 39 122

För anställda inom Stockholmhems AB.