Stockholm Vatten och
Avfalls IF

Kontakt: Moa Wiken
Tel. 08-522 12 432

SVOA IF är en ideell förening för anställda inom Stockholm Vatten och
Avfall.


TK IF

Kontakt: Amanda Fjellström
tel 08-508 87 639

Exploateringskontoret och Trafikkontoret bildade tillsammans TK IF och alla anställda (heltid) vid dessa kontor, ges automatiskt medlemskap i föreningen.


SKIMF:s kansli

Mejerivägen 4, Liljeholmen

tel. 08-508 42 009


STAR

Kontakt: Ruben Aranda eller
Nina Floreteng

STAR är en ideell förening för idrott, motion, hälsa och kultur.
Tel. 08-508 42 010


SPARK

Kontakt: Sif Gaye
tel 08-772 96 31

SPARK är till för alla anställda inom Stockholm Stads Parkerings AB


 

För anställda inom Stockholmhems AB.