SKIMFs STYRELSE

Ordförande
Jesper Houghton
STAR
Vice ordförande
Filippa Gyllsten
Eldqvarns IF
Sekreterare
Ellinor Barosen Nilsson
IK 115
Kassör
Birgit Andersson
STAR
Ledamot
Gunnar Nesselius
BIK
Adjungerad idrottskonsulent
Ruben Aranda
SKIMF
   
Kontaktpersoner
Brandkårens IK
Jonathan Alm
tel 073-986 25 27
Eldqvarns IF
Filippa Gyllsten
tel 08-508 29 000
KFG IK
Tomas Kidane
tel 08- 508 27 072
IK 115
Martin Hafström
tel 08-508 31 141
SPARK
Sif Gaye
tel 08-772 96 31
STAR
Ruben Aranda
tel 08-508 42 010
Stockholms Hamn IF
Petter Eriksson
tel 08-670 26 00
Stockholm Vatten och Avfall IF
Moa Wiken
tel 08-522 138 17
Svenska Bostäders IF
Ulrika Karlsson
tel 08-508 36 804
Tekniska Kontorens IF
Amanda Fjellström
tel 08-508 26 000
 
SKIMF:s kansli
Ruben Aranda
 
Mejerivägen 4
 
117 43 Stockholm
 
Expeditionstider: Fredagar (jämna veckor) 08.00-16.00
  Tel. 08-508 42 009