SKIMFs STYRELSE

Ordförande
Martin Hafström
IK 115
Sekreterare
Roger Johansson
SVIF
Kassör
Birgit Andersson
STAR
Ledamot
Jan Grönqvist
IK 115
Ledamot
Gabrielle Gjerswold
Eldqvarns IF
Ledamot
Ellinor Nilsson
IK 115
Adjungerad idrottskonsulent
Ruben Aranda
SKIMF
   
Kontaktpersoner
Brandkårens IK
Jan Jhonsson
tel 070-764 87 37
Eldqvarns IF
Christine Oljelund
tel 08-508 29 000
KFG IK
Jesper Lexius
tel 08- 508 26 946
IK 115
Jan Grönqvist
tel 076-122 76 29
SPARK
Sif Gaye
tel 08-772 96 31
STAR
Ruben Aranda
tel 08-508 42 010
Stockholms Hamn IF
Anna Sundfeldt
tel 08-670 26 00
Stockholm Vatten och Avfall IF
Roger Johansson
tel 08-522 138 17
Svenska Bostäders IF
Erica Ek
tel 08-508 371 64
Tekniska Kontorens IF
Mats Johansson
tel 08-508 266 90
 
SKIMF:s kansli
Ruben Aranda
 
Idrottsförvaltningen
 
Box 8313, 104 20 Stockholm
 
Besöksadress:Liljeholmshallen, Mejerivägen 4
Expeditionstider: Fredagar (jämna veckor) 08.00-16.00
  Tel. 08-508 42 009