Brandkårens IK

För anställda inom Stockholms
Brandförsvaret

Brandkårens idrotts-klubb, BIK, bildades den 31 oktober 1912. Vi driver brandkårs och korpidrott på bred front utan elitsatsning.
Kontakt: Jonathan Alm
Tel. 073-986 25 27


IK 115

Kontakt: Martin Hafström
tel 08-508 31 141

För anställda inom Idrottsförvaltningen och Kulturförvaltningen.


Stockholms Hamns IF

Kontakt: Petter Eriksson
Tel. 08-670 26 00

Stockholms Hamns IF
är till för anställda inom Stockholms Hamnar.


Eldqvarns IF

Kontakt: Filippa Gyllsten
Tel. 08-508 29 000

Idrottsföreningen organiserar motions-idrotten för medarbetarna kring stadshuset. Eldqvarns IF erbjuder olika pass under lunchtid, dans och styrketräning.


KFG IF

Kontakt: Tomas Kidane
tel. 08-508 27 072

Samtliga anställda vid fastighetskontoret kan bli medlemmar i fritids-föreningen.


Svenska Bostäders IF

Kontakt: Ulrika Karlsson
Tel. 08-508 36 804

Personal friskvårds-förening för anställda inom Svenska Bostäder.